TÜGVA Olimpiyat Takımı

TÜGVA Olimpiyat Takımı

17 Haziran 2016
Cuma

Günümüzde teknolojinin insanlar arasında hızla yayıldığı, yenilenme ve geliştirme süreçlerinin kısalması, yenilikçi projelerin üretilmesini ve genç neslin bilime olan ilgilerinin arttırılmasını elzem hale getirmiştir.

Türkiye Gençlik Vakfı; gençlerimizin eğitim, bilim, sanat ve kültür faaliyetleri içerisinde bulunmalarını sağlanmak ve sosyokültürel gelişimlerinin temini için bilimsel gelişim ve üretim faaliyetlerini yürütmek için bir çok programlara ve organizasyonlara imza atmaktadır.

Gelişen ve her geçen gün kendisini yenileyen ülkemiz vizyonuna uygun olarak yeni bir proje-organizasyona daha imza atıyoruz: Olimpiyat Takımı

Uluslararası Bilim Olimpiyatları ortaöğretim öğrencilerini fen bilimleri alanında çalışmalar yapmaya yönlendirmek amacıyla her yıl farklı ülkelerde beş ayrı branşta (Matematik, Fizik, Kimya, Bilgisayar ve Biyoloji) düzenlenmektedir.Bu ulusal ve uluslar arası yapılan bilim olimpiyatlarında ülkemize ışık tutacak genç bilim adamları yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Olimpiyat takımı, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde yapılan sınav akabinde öğrencilerin tüm branşlardan eksiklerin giderileceği iki aylık yaz kampını kazanan ve kamp nihayetinde yapılan yeni bir sınav ile İstanbul ili Fatih ilçesinde bulunan Tügva Olimpiyat Yurdu’nda eğitim almaya hak kazanan öğrencilerden oluşmaktadır.

Lise 9. ve 10. Sınıf öğrencileri, lise eğitimleri süresince hafta içi tüm teknik donanımlara sahip Bilim Olimpiyatları Yurdu’nda yatılı olarak kalıp, yapılacak ulusal ve uluslar arası bilim olimpiyatlarında yer alacaklardır. Öğrencilerimizin her birinin okudukları okullarına ücretsiz olarak ulaşımı vakfımız tarafından sağlanacağı gibi aynı öğrencilerimiz burs almaya da hak kazanacaklardır.

Yaz kampı nihayetinde yapılan sınavı kazanan Ortaokul 8.Sınıf öğrencilerimiz ise Eylül ayından itibaren hafta sonları Tügva Olimpiyat Yurdu’nda eğitimlerini alarak önce yapılan ulusal bilim olimpiyatlarına girmeye hak kazanacak, daha sonra başarılı olan öğrencilerimiz ülkemizi temsilen Uluslararası Bilim Olimpiyatların’ da yer alacaklardır.

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından vatanına milletine faydalı genç bilim adamlarının yetiştirilmesi amacıyla düzenlenen bu program; gençlerimizin sürekli gelişmekte olan modern bilimi yakalamalarını,bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemelerini, olayları araştırma, mantıklı düşünme yeteneklerini geliştirmelerini ve tüm bu öğrendikleri bilgileri günlük hayatta da uygulayabilmelerini sağlamaktadır.

Olimpiyat eğitimi alan her öğrencimiz; özgün fikirlerle laboratuvar araçlarını kullanıp deneysel ve teorik çalışmalardan, bilimsel tartışmalardan elde ettiği bilgi birikimlerini hayata aktaracak, ülkemiz başta olmak üzere dünya bilimine, endüstrisine ve yaşam alanlarının geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.