Suffa Meclisi

7 Mart 2018
Çarşamba
Programın Kapsamı ve Hedefi

Yaklaşık iki asırdır pozitivizm ve kapitalizmin menfî rüzgârları, en acımasız özellikleriyle bütün dünyada esmeye devam etmektedir. Her ne kadar maddi yönden refah sağlıyor görünse de mânevî açıdan büyük buhranları da beraberinde getirmiştir. Yeni nesli rûhî buhran ve uçurumlardan korumak yerine her gün yeni acı sefalet manzaraları sergilenmektedir. Neticede makine dişlileri
arasında sıkışıp kalan ve canavarlaşmış teknik vasıtaların ortasında boğulan insan: “Acıyın bize!” feryatları içinde bîçâre kalmıştır. Afakımızı cahiliye karanlığına benzer bir karanlık bürümüş, devrimiz insanı, cahiliye insanı gibi Allâh Rasûlü’nün rahmetine ve O’nun tâlim ettiği fazîlete muhtaç hale gelmiştir.

Muhatapların anlayışlarını belli ölçüde olgunlaştıracak ve belli çerçevede birbirine yaklaştıracak, doğruya yönlendirecek yetkili ve evrensel bir yoruma olan ihtiyaç ortadadır. Ümmetin bu ihtiyacını karşılayan, kimlik ve kişiliğini dokuyan yorum, Hz. Peygamberin hadisleridir. Bu bağlamda Suffa Meclisi, Kuran’ın kalesi olan hadisleri okuyup şerh ederek karşılaştığımız sorunlara nebevi reçeteler sunmaktadır.

Kimler Katılabilir?

Program hanımlara yöneliktir.

Program İçeriği

Her Pazar Saat 14.00’da, TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği binasında yapılacak derslerimizin konu başlıkları :

1.Ders: Önce İslam
2.Ders: İslam ile Yetinmek
3.Ders: Yetki Alanını İslamlaştırmak
4.Ders: Müslüman Yüreği
5.Ders: Müslüman Kalmak Müslüman Ölmek
6.Ders: Asıl Mes’ele
7.Ders: Müşrik Ateşi
8.Ders: İman ve Sınırı
9.Ders: Her Kalp Bir Ülke
10.Ders: İtaatin Sınırı
11.Ders: Bilgilenmenin Anlamı
12.Ders: İki Aç Kurt
13.Ders: Nimetin İzi
14.Ders: İslam Standartı ya da İhsan Kalitesi
15.Ders: Üç Değer-Üç Adım
16.Ders: Kur’an İle
17.Ders: Peygamber Çözümdür
18.Ders: Rahmet Peygamberi
19.Ders: Kim Ümmetime Zorluk Çıkarırsa
20.Ders: Sünnetsiz İslam Arayışları
21.Ders: Sözlerin En Güzeli
22.Ders: En Hayırlı Müslüman
23.Ders: En Üstün Hizmet
24.Ders: En Kârlı Mü’min
25.Ders: İki Damla İki İz
26.Ders: Öncelikli Tebliğ
27.Ders: Doğru ve Güzel Anlatım
28.Ders: Millet Sevgisi
29.Ders: Mü’min Duyarlılığı
30.Ders: Kin de Kutsaldır
31.Ders: Önderlerin Sorumluluğu
32.Ders: Yaftalara Aldırmamak