Muallim Mektebi

Muallim Mektebi

17 Eylül 2018
Pazartesi

TÜGVA İstanbul Eğitim Koordinatörlüğümüz tarafından yürütülen Muallim Mektebi Genç Rehberler projesinde 2017 – 2018 eğitim öğretim yılında 740 başvuru arasından mülakat ile seçilen 240 hanım katılımcı eğitim aldı. Eğitimi başarı ile tamamlayan ve yeterli kriterleri sağlayan hanım katılımcılar TÜGVA Yaz Okulunda din eğitmeni olarak görev aldı. Geçen sene edinilen bilgi ve tecrübeler ışığında programda gerekli revizeler yapıldı. 2018 -2019 eğitim öğretim yılında da uygulanmasına karar verilen Muallim Mektebi Genç Rehberler projesi uzman eğitmenler eşliğinde 10 hafta teorik ders 5 hafta uygulamalı eğitim olacak şekilde toplam 15 hafta sürecektir. Programı başarı ile bitirip yeterli kriterleri sağlayan katılımcılara staj imkanı sağlanacaktır.

Programın Amacı

Eğitmenlerimizin, rehberlik yeterliklerini, bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek, hazırlanan öğretim programlarının etkili ve verimli bir şekilde aktarımını sağlayabilmek. Bu bağlamda eğitmenlerimizin etkili öğretim yöntem ve tekniklerini, öğrenci merkezli, aktif öğrenme anlayışı ve uygulamalı eğitimlerle rehberlik uygulamalarında hayata geçirebilmeleri projemizin temel amacıdır.

Kimler Başvurabilir?
  • Temel seviyede İslami İlimler bilgisine sahip olup İstanbul'da okuyan lisans, önlisans ve yüksek lisans öğrencileri
  • Temel seviyede İslami İlimler bilgisine sahip olan mezunlar.
Programın Kapsamı ve Hedefi

Bir neslin yetiştirilmesinde önderlik yapan eğitmenlerimizin büyük bir vazife şuuru, liyakat ve ehliyet ile görevlerini yürütmelerini sağlamak için alanında uzman eğitmenler eşliğinde Çocuk Pedogojisinden Eğitimin İlgi ve Yetenek Alanlarına göre Dizaynı eğitimine kadar kapsamlı teorik ve uygulamalı eğitimlerin yapılması hedeflenmektedir.

Program İçeriği

1.KUR

1. HAFTA (13.10.2018)
*Proje ve TÜGVA Tanıtımı,
*Teşkilat Kültürü ve Aidiyet Bilinci - İbrahim SOLMAZ / Önder Onursal Başkanı
* Gelenekten Geleceğe Öğretmenlik / Prof.Dr. İrfan ERDOĞAN

2. HAFTA (20.10.2018)
*Sınıf Yönetimi & Eğitim Psikolojisi - Doç.Dr.Sevinç TUNALI
*Düşünme Becerileri - Doç.Dr.Sevinç TUNALI

3. HAFTA (27.10.2018)
*İletişim Yönetim Becerileri – Murat ADALI / MEB Özel Eğitim Kurumları Daire Başkanı
*Adanmış Öğretmen - Murat ADALI / MEB Özel Eğitim Kurumları Daire Başkanı

4. HAFTA (03.11.2018)
*Beyin Hafıza Teknikleri - Çetin DENİZ / Yazar/Psk.Dnş./Hafıza Tek.Uzmanı
*Kadim Kültür ve Dilimiz - Doç.Dr. Emek ÜŞENMEZ / İstanbul Üniversittesi Rektörlüğü Dil Merkezi Başkanlığı

5. HAFTA (10.11.2018)
*Çocuk Pedegojisi - Doç.Dr.Sevinç TUNALI
*Öğretim İlke Yöntemleri - Doç.Dr.Sevinç TUNALI

6. HAFTA (17.11.2018)
Teşkilatlanma Usul ve Esasları – Murat ADALI - MEB Özel Eğitim Kurumları Daire Başkanı
*Öğretmenlik Mesleği - Murat ADALI - MEB Özel Eğitim Kurumları Daire Başkanı

7. HAFTA (24.11.2018)
*Eğitici Drama Etkinlikleri – Uzm. Eğitmen Faik KOÇ
*Etkinlik Tabanlı Öğrenme Yöntemleri – Uzm. Eğitmen Faik KOÇ

2.KUR

8. HAFTA (02.03.2019
*Yeni Dünya Düzeninde Türkiye - Prof. Dr. Burhan KUZU / (22. 23. ve 24. ve 26. Dönem İstanbul Millet Vekili)
*STEM Etkinlikleri - Uzm. Eğitmen Faik KOÇ

9. HAFTA (09.03.2019)
*Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme - Doç.Dr.Hülya YILDIZ
*Eğitimin İlgi ve Yetenek Alanlarına göre Dizaynı - Halide İNCEKARA (22. 23. ve 24. Dönem İstanbul Millet Vekili)

10. HAFTA (16.03.2019)
* 21. yy Becerileri - Uzm. Eğitmen Faik KOÇ
* Öğretim Yöntem ve Teknikleri – Doç. Dr. Hülya YILDIZ

11. HAFTA (23.03.2019)
* Tügva İlçe Temsilciliklerinde Uygulama

12. HAFTA (30.03.2019)
* Tügva İlçe Temsilciliklerinde Uygulama

13. HAFTA (06.04.2019)

* Tügva İlçe Temsilciliklerinde Uygulama

14. HAFTA (13.04.2019)

* Tügva İlçe Temsilciliklerinde Uygulama

15. HAFTA (20.04.2019)

*Tügva İlçe Temsilciliklerinde Uygulama

İrtibat

egitimtugva@gmail.com

Program Takvimi
  • Duyuru ve Başvuru Tarihi: 17 Eylül – 14 Ekim 2018
  • Mülakat Tarihi: 21 Eylül – 17 Ekim 2018
  • 1. Kur Ders Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 13 Ekim – 24 Kasım 2018
  • 2. Kur Ders Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 2 Mart – 20 Nisan 2019
Program Süresi

Program 1. kur 7 hafta 2.kur 8 hafta olmak üzere toplam 15 haftadan oluşmaktadır.

1. kur 13 Ekim’de başlayıp 24 Kasım’da sona erecektir.

2. kur ise 2 Mart’ta başlayıp 20 Nisan’da sona erecektir.

Program Günü ve Saati: Dersler cumartesi günü 12.00 – 17.00 saatleri arasında yapılacaktır.

NOT: 1.kurda başarılı olan öğrenciler 2. kura geçmeye hak kazanacaktır. Ders materyalleri vakıf tarafından karşılanacaktır.

Programı başarı ile bitiren katılımcılara katılım belgesi verilecektir

Program hanımlara yöneliktir

Program Yeri

Eyüp Kültür ve Sanat Merkezi

Başvuru
  • Öğrenciler programa başvurabilmek için başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekir.
  • Yapılan değerlendirmenin ardından seçilen öğrenciler, sözlü mülakata tâbi tutulacaklardır.
  • Başvuru Tarihi: 17 Eylül – 7 Ekim 2018