Mesleki Yeterlilik Belgesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi

18 Şubat 2019
Pazartesi

Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav bilgilendirme ve belgelendirme konusunda çalışmaları olan TUGVA İstanbul’a başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

Belge Alma Zorunluluğu Olan Mesleklerde Belge Almak İsteyenlere: Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dâhilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.

 • Mesleki Yeterlilik Belgesi
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ve Nasıl alınır?

  Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen "Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşlarınca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav bilgilendirme ve belgelendirme konusunda çalışmaları olan TUGVA İstanbul’a başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

  Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu olan meslekler hangileridir?

  23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu' unda yapılan değişiklik ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ilk aşamada tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslek için, diğer aşamalarda 3 tebliğ daha yayınlanarak toplamda 117 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir. Aşağıda yayın tarihi verilen meslekler için yayın tarihinden 1 sene sonra Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır.

  40 mesleğin dâhil olduğu 25.05.2015 tarihli tebliğe ulaşmak için (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/05/20150525-4.htm) tıklayınız.

  8 mesleğin dâhil olduğu 24.03.2016 tarihli tebliğe ulaşmak için (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160324-8.htm) tıklayınız.

  33 mesleğin dâhil olduğu 26.09.2017 tarihli tebliğe ulaşmak için (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/09/20170926-12.htm) tıklayınız.

  36 mesleğin dâhil olduğu 11.11.2018 tarihli tebliğe ulaşmak için (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/11/20181111-12.htm) tıklayınız.

  Belge zorunluluğu getirilen toplam 117 mesleğe ulaşmak için (https://portal.myk.gov.tr/index.php?option=com_yeterlilik&view=arama&belge_zorunlu=1)  tıklayınız

  Nasıl belge başvurusu yapabilirim?

  Adaylar, sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için istanbul.tugva.org adresinde yer alan "Başvuru Formunu doldurarak ön talepte bulunabilirsiniz. Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır.

  Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilmek için hangi sınavlara girmeliyim?

  Başvurunun onaylanmasının ardından ilan edilen sınav tarihinde ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun zorunlu ve istek halinde seçmeli birimlerden sınava girilir. Belge almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin sınavına girmek ve başarılı olmak şarttır.

  Kurumsal başvuru kabul ediyor musunuz?

  Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Tüzel kişilikler ile yapılan sözleşmelere istinaden adayların listeleri ve kendileri tarafından doldurulmuş ve ıslak imzalanmış başvuru formları merkezimize teslim edilir. Sınav organizasyonları ve gerekli evrak listeleri tüzel kişilik temsilcisine gönderilir. Gerekli evrakları tamamlanan tüm adayların başvuru formuna yazdıkları e-mail adreslerine de mail olarak gönderilir. Başvuru formları ve ilgili evraklarının merkezimize eksiksiz teslim edilmesinin ardından başvuruları alınmış olur.

  Sınav Başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

  Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 10 gün önce merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Islak imzalı başvuru formu
  • Sağlık Raporu (İskele Kurulum Elemanı_Rev01 sınavları için)

  İstenen belgelerini sınav tarihinden 5 gün öncesine kadar iletmeyen adaylar, sınav programına alınamaz ve sınava katılamaz.

  Belge Alma Zorunluluğu Olan Mesleklerde Belge Almak İsteyenlere Teşvik Var Mı?

  - Belge zorunluluğu olan mesleklerde sınavlara girip belge almaya hak kazanan kişilerin, Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş limitler dâhilinde sınav ücretlerinin tamamı ile belge masraf karşılıklarının tamamı 2019 yılının sonuna kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 6645 sayılı Kanunun 24. maddesine göre tebliğler ile belge zorunluluğu getirilen mesleklerde, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kişilerin 31/12/2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin tamamı, 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar ise belge masrafının tamamı ile sınav ücretinin yarısı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır. Ancak fondan karşılanacak sınav ücreti brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibariyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan desteklerden her kişi bir defaya mahsus yararlanabilir.  Yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları sınavlar sonucu belge almaya hak kazanan kişilerden belge masraf karşılığı talep etmez ve söz konusu kişiler için belge talebinin yanı sıra teşvikten yararlanma talebi de oluşturur. MYK tarafından yapılan inceleme sonucunda teşvikten yararlanma hakkı bulunan kişiler ve bu kişilere ödenecek tutarlar belirlenir, bu tutarlar söz konusu kişilerin banka hesaplarına yatırılır.

 • Programa Kimler Katılabilir?
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan, ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen herkes bu programa katılabilir.

 • Programın Kapsamı ve Hedefi
 • Ulusal yeterlilik sistemi orta ve uzun vadede işsizliğin azalması, istihdamın gelişmesi, verimlilik ve rekabet gücünün artmasıyla ülke ekonomisinin güçlenmesine katkı sağlamak, Nitelikli ve belgeli işgücü istihdamının artması, daha kaliteli ürün ve hizmet sunumunu yaygınlaştırarak yaşam standartlarımızın yükselmesinin sağlanmasını kapsar.

  Program için katılımcı sayısı sınırlıdır.

 • Programın İçeriği
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan, ulusal yeterliliklere göre mesleki yeterliliğini belgelendirmek isteyen adaylar TABLO-1’de belirtilen meslek dalları içersinde gerekli koşulların sağlanması koşuluyla seçim yapabilirler.

  NO ULUSAL YETERLİLİK KODU MESLEKLER SINAV İÇİN GEREKLİ BAŞVURU SAYISI
  1 12UY0054-3: 2012-Rev.00 Alçı Levha Uygulayıcısı (Seviye 3) 2 KİŞİ
  2 12UY0055-3: 2012-Rev.00 Alçı Sıva Uygulayıcısı (Seviye 3) 2 KİŞİ
  3 12UY0049-3: 2012-Rev.00 Betoncu  (Seviye 3 ) 2 KİŞİ
  4 12UY0057-3: 2015-Rev.01 Isı Yalıtımcı (Seviye 3) 2 KİŞİ
  5 11UY0023-3: 2013-Rev.02 İnşaat Boyacısı (Seviye 3) 2 KİŞİ
  6 12UY0056-3: 2013-Rev.01 İskele Kurulum Elemanı (Seviye 3) 4 KİŞİ
  7 12UY0050-3: 2012-Rev.00 Panel Kalıpçı (Seviye 3) 4 KİŞİ
  8 11UY0024-3:2013-Rev.02 Sıvacı (Seviye 3 ) 2 KİŞİ
  9 16UY0253-2:2016-Rev.00 İnşaat İşçisi (Seviye 2) 2 KİŞİ
  10. 11UY0011-3:2018-Rev.03 Ahşap Kalıpçı  (Seviye 3) 4 KİŞİ
  11. 11UY0012-3:2018-Rev.03 Betonarme Demircisi (Seviye 3) 4 KİŞİ
  12. 12UY0048-3:2018-Rev.01 Duvarcı (Seviye 3) 2 KİŞİ
  13. 12UY0051-3:2018-Rev.01 Seramik Karo Kaplamacısı (Seviye 3) 2 KİŞİ
  14. 11UY0010-3:2017-Rev.03 Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) 2 KİŞİ
  15. 11UY0014-3:2017-Rev.01 Aluminyum Kaynakçısı (Seviye 3) 2 KİŞİ
  16. 11UY0015-4:2017-Rev.02 Direnç Kaynak Ayarcısı (Seviye 4) 2 KİŞİ
  17. 11UY0016-4:2017-Rev.02 Kaynak Operatörü (Seviye 4) 2 KİŞİ
  18. 11UY0033-3:2017-Rev.03 Doğalgaz Çelik Boru Kaynakçısı (Seviye 3) 2 KİŞİ
  19. 11UY0036-2:2014-Rev.01 İplik Bitim İşleri Operatörü (Seviye 2) 2 KİŞİ
  20. 11UY0037-2:2014-Rev.01 İplik Eğirme Operatörü (Seviye 2) 2 KİŞİ
  21. 11UY0039-3:2014-Rev.01 Ön İplik Operatörü (Seviye 3) 2 KİŞİ
  22. 13UY0137-3:2014-Rev.01 Bitim İşleri Operatörü (Seviye 3) 2 KİŞİ
  23. 13UY0138-3:2014-Rev.01 Boyama Operatörü (Seviye 3) 2 KİŞİ
  24. 13UY0139-3:2014-Rev.01 Ön Terbiye Operatörü (Seviye 3) 2 KİŞİ
  25. 17UY0332-4:2017-Rev.00 Emlak Danışmanı (Seviye 4) 2 KİŞİ
  26. 17UY0333-5:2017-Rev.00 Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) 2 KİŞİ
  27. 17UY0298-4:2017-Rev.00 Motorlu Kara taşıtları Alım Satım Danışmanı (Seviye 4) 2 KİŞİ
  28. 17UY0299-5:2017-Rev.00 Motorlu Kara Taşıtları Alım Satım Sorumlusu (Seviye5) 2 KİŞİ
 • Program Koordinatörü
 • TÜGVA İstanbul Çalışan Gençlik Koordinatörlüğü

 • Nerede Yapılacak?
 • Kariyer Belgelendirme Kuruluşuna ait İstanbul Avrupa ve Anadolu yakasındaki sınav merkezlerinde sınavlar yapılacaktır. İsteğe bağlı olarak adayların kendi çalışma ortamında gerekli şartlar oluşturulduğunda sınavlar programlanabilir.

 • Başvuru
 • Programa başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayarak formu doldurabilirsiniz.

  Başvuru formunu doldurduktan sonra, vakfımıza üyeliğiniz bulunmuyorsa üye olmanız gerekmektedir. Aksi durumda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.

  BAŞVURU FORMU

  Detaylı Bilgi ve İletişim

  0212 612 54 21

  0216 343 14 14