Medeniyet Söyleşileri

Medeniyet Söyleşileri

12 Aralık 2016
Pazartesi

Ortaokul ve Liselerde öğrenim gören öğrencilerine yönelik olarak “Medeniyet Söyleşileri” yaparak gençlerimizin Cenab-ı Allah’a, evrene, çevreye, aileye, insanlara ve kendine karşı sorumluluklarının farkında, tarihine, çağına ve yarınlara duyarlı, kardeşliğin, merhametin, sevginin ve iyiliğin yaygınlaştırılmasında emek sahibi, adaletin tesisinde kararlı, bilgili, inançlı ve çalışkan sorumlu bir nesil haline dönüşmesini-bilinçlenmesini amaçlıyoruz.

Gençler bir ülkenin omurgasıdır ilçelerimizde ortaokul ve lise öğrenimi gören gençlerimizle yapacağımız Medeniyet Söyleşileri Projemiz ile gençlerimizin kaliteli ve nitelikli eğitimlerle milli ve manevi değerlerine bağlı, tarihini bilen, farklılıkları tehdit değil zenginlik olarak gören, kendini hayatın öznesi haline getirmiş bir gençlik hedefine ulaşmayı amaçlamaktayız.

Ahlaki yozlaşmaların artması, gelir dağılımındaki adaletsizlik, aile içi ilişkilerin bozulması, eğitimsizlik, okullardaki önleyici etkinliklerin yetersizliği, gençlerdeki hedefsiz yaşama arzusuyla birleşince ilçemiz (Türkiye genelinde 2011 yılından bugüne kadar yapılan uyuşturucu operasyonlarında) Bonzai’nin (sentetik cannabinoid) en fazla ele geçirildiği ve/veya kullanıldığı bölgeler arasında yer almıştır.  İlçemizdeki eğitimsizlik ve bilinçsizliğin had safhaya ulaşması ve bunun önlenmesi adına somut bir çalışmanın hissedilir eksikliği ilçemizde böyle bir projenin hayata geçirilmesini mecbur kılmıştır.

Medeniyet Söyleşileri Projemizde hedef kitlemiz, İstanbul İli, İlçelerde bulunan Ortaokul ve Liselerde Öğrenim 10-18 Yaş Grubudur. Medeniyet Söyleşilerimiz İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Koordineli olarak yapılması planlanmıştır.

Günümüz sosyal sorunlarının çözümünde eğitim ve diğer politikalarla devletimizin yaptığı çalışmaları destekleyici bir proje olarak gençlerimizin kaliteli ve nitelikli söyleşilerle milli ve manevi değerlerine bağlı, bağımlılık ve kötü alışkanlıklardan kurtulmasına katkı sağlayacak şekilde, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, sosyal uyumlarının ve katılımlarının güçlendirilmesini sağlayacaktır.