Lise Münazara Turnuvası

Lise Münazara Turnuvası

12 Aralık 2016
Pazartesi

Projenin Amacı

Gençlerin; bir grup ile ortak bir düşünce etrafında birleşmesini sağlayıp karşıt düşünce etrafında birleşmiş diğer bir gruba karşı fikrini etkili bir şekilde savunmasına ortam sağlamak. Fikrini savunurken aynı zamanda grupça çalışmasını ve istişare etmeyi öğrenmek ve hitabetini geliştirmek. Bunların yanında; kendilerine ilgi alanları oluşturmalarını temin edip faydalı işlere yönlendirerek kötü alışkanlık ve davranışlardan uzak tutmak.

Projenin Hedef Kitlesi

İstanbul’da öğrenim gören lise düzeyindeki gençler

Projenin Detayı

Kulüp danışman öğretmenlerinin kendi okullarında oluşturduğu münazara grupları, önce kendi ilçelerine bağlı diğer lise münazara gruplarını elemek suretiyle bir üst kademe olan ilçeler arası münazara etkinliğine girerler ve İl birinciliği belirlenir.