“Kudüs İslam Şehridir” Konulu Resim Yarışması

“Kudüs İslam Şehridir” Konulu Resim Yarışması

18 Ocak 2018
Perşembe

Türkiye Gençlik Vakfı’nın İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mirasımız Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirdiği ”Kudüs İslam Şehridir” resim yarışması Lise 1-2-3-4. sınıf öğrencilerinin katılımı ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa duyarlılığının arttırılması hedeflenmektedir. Kadim Şehir Kudüs’te ilk kıblemiz Mescid-i Aksâ’nın yanı sıra İslam dünyasının en önemli eserleri ve ruhu bulunmaktadır. Bu şehirdeki İslam varlığının yaşanan işgal ile birlikte karşı karşıya olduğu tehlikeleri sanatla yeniden vicdan sahiplerine ulaştırılmayı ve bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)-İstanbul

İstanbul liseler arası  “Kudüs İslam Şehridir”  Konulu – Ödüllü Resim Yarışması

Özel Şartnamesi

KONU

İstanbul’da bulunan tüm devlet/özel liseler 1, 2, 3. ve 4. Sınıf öğrencileri arasında “Kudüs İslam Şehridir.” konulu resim yarışması düzenlenecektir.

AMAÇ

 1. a)%99’u İslam dinine mensup öğrencilerimize Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın yalnızlığını ve işgal altında olduğunu hatırlatmak.
 2. b)Müslüman gençliğe Mekke ve Medine ne kadar kutsal ve önemliyse Mescid-i Aksa’nın da o kadar kutsal ve önemli olduğu şuurunu vermek.
 3. c)“Ben de Kudüs ve Mescid-i Aksa için bir şeyler yapabilir miyim?” düşüncesindeki öğrencilerimize yüreğinden geçenleri paylaşacak imkânı sağlamak.

KAPSAM

Bu özel şartname, yukarıda konusu ve amacı belirtilen yarışmanın şartlarını, başvuru şeklini, seçilecek resimlere verilecek ödüllerin esas ve usullerini kapsar.

KATILIM ŞARTLARI

a)Sadece İstanbul İli içerisindeki tüm devlet/özel  liselerin 1,2, 3. ve 4. Sınıf öğrencileri yarışmaya katılabileceklerdir.

 1. b)Her yarışmacı yarışmaya yalnız bir resimle katılacaklardır.
 2. c)Resimler 35×50 cm ölçülerinde resim kâğıdına yapılacaktır.
 3. d) Resim tekniklerinden yağlıboya, akrilik boya, suluboya ve guaş boya kullanılacaktır.

ESERLERİN GÖNDERİMİ

 1. a)Resimler, çerçeveli cam yapılmadan (postada kırılma riski olduğu için) sadece paspartulanarak iki mukavva veya köpük arasına katlamadan ve buruşturmadan paketlenip vakfımıza gönderilecektir.
 2. b)Resmin ön yüzüne kesinlikle hiçbir bilgi yazılmayacak ancak arka yüzünde uygun bir bölüme ad, soyad ve telefon bilgileri yazılacaktır.
 3. c) Her yarışmacı eserinin aşağıda belirtilen formata uygun olarak; ilçesini, öğrencinin adı soyadı, sınıfı ve cinsiyeti ile okulun adı, adresi ve telefon numarası 14 punto ile bilgisayarda yazacaktır.
 4. d)Eserlerin etiketlenmesi aşağıda belirtilen “etiket”formatına göre yapılacaktır.
İLİ
İLÇESİ
Öğrencinin:
Adı ve soyadı:
Sınıfı
Cinsiyeti
Okulun:
Adı
Adresi  

 

Telefon No:
 1. e) Kırışmış ve yıpranmış resimler kabul edilmeyecektir. Bu nedenle vakfımıza gönderilecek eserlerin ambalajlanmasında köpük kullanılarak resmin zarar görmesi engellenecektir. Gönderim esnasında oluşabilecek hasarlardan TÜGVA sorumlu değildir.
 2. f) Teslim tarihinden sonra vakfımıza ulaşan resimler değerlendirmeye alınmayacak ve postadan doğabilecek gecikmeden dolayı vakfımız sorumlu tutulamayacaktır.
 3. g)Resimler şartnamenin son bölümündeki TÜGVA-İstanbul adresine yollanacaktır.
 4. h)Her katılımcı yaptığı resmin bir fotoğrafını düzgün ve net olarak çekip yarisma@mirasimiz.org.tr adresine yollamalıdır.

BAŞVURU, ÖN ELEME ve DEĞERLENDİRME

 1. a)Resimler öğrenciler tarafından TÜGVA-İstanbul Şubesi’ne kargo yoluyla veya elden teslim edilecektir.
 2. b) Değerlendirme Tügva ve Mirasımız Derneği’nin belirlediği seçici kurul tarafından yapılacaktır.
 3. c)Eserler incelenirken;
 • Kompozisyon (amaca uygunluğu),
 • Renklendirme (kullandığı boyanın tekniğini kullanabilirliği),
 • Yaratıcılık (konuyu özgün olarak işleyebilmesi),
 • Temizlik ve düzen (çerçeve düzeni, kâğıdın temizliği)

konularında değerlendirme yapılacaktır.

DEĞERLENDIRME KURULLARI VE DEĞERLENDIRME

 1. a)Değerlendirme Kurulu; Türkiye Gençlik Vakfı-TÜGVA İstanbul ve Mirasımız Derneği tarafından belirlenir. Kurul, kendi üyeleri arasında bir başkan seçer ve değerlendirme kıstaslarını belirler.
 2. b)Okullardan gelen resimler değerlendirme kurulu tarafından değerlendirilir ve ilk üç dereceye giren eserler belirlenir.
 3. c) Yarışma sonuçları Tügva ve Mirasımız Derneği web sayfalarından duyurulur.

TAKVİM

 1. a))Bu şartname, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstanbul il merkezinde bulunan liselere  26/01/2018 tarihine kadar gönderilir, okul müdürlükleri öğrencilere gerekli duyuruyu yapar.  Yarışmaya katılımlar 15/01/2018 tarihinde başlar.
 2. b) Resimler, 30/03/2018 tarihine kadar TÜGVA-İstanbul’a gönderilecektir.
 3. c) Seçici kurul tarafından yarışmanın 1.2.ve 3. sü  09/04/2018 tarihine kadar belirlenecektir. Ödül töreninin yer tarih ve saati daha sonra duyurulacaktır.

ÖDÜLLER

İstanbul içerisindeki liselerimizde okuyan öğrencilerimiz arasında yapılacak olan resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere aşağıdaki ödüller verilecektir.

(Tüm devlet/özel lise 1,2,3. ve 4. sınıf öğrencileri) Ödüller; birincilik, ikincilik, üçüncülük olarak verilir.

-Birincilik Ödülü               : Tam Altın
-İkincilik Ödülü                 : Yarım Altın
-Üçüncülük Ödülü           : Çeyrek Altın

DİĞER HÜKÜMLER

 • Dereceye giren resimlerin telif hakları TÜGVA İstanbul’a ve Mirasımız Derneği’ne aittir.
 • Yarışmaya gönderilen resimler, yarışmacılara iade edilmez.
 • Bu özel şartnamedeki hükümlere titizlikle uyulacaktır.

Son Katılım Tarihi: 30 Mart 2018

Sonuç Açıklama Tarihi: 09 Nisan 2018

Ödül töreni için duyuru daha sonra yapılacaktır.

Eserlerin gönderileceği adres:

Unvan: Türkiye Gençlik Vakfı-TÜGVA İstanbul

Ahmediye Mh. Kepçedede Sk. No:23 Doğancılar Parkı PK: 34672 Üsküdar / İSTANBUL

BİLGİ İÇİN: 0(216) 343 14 53 – 14