Kriz Bölgeleri ve Diplomasi Atölyesi

27 Eylül 2018
Perşembe
Programın Amacı

İslam Dünyasındaki çatışma bölgeleri hakkında eğitim ve araştırmalar yaparak bu konudaki uzman açığının giderilmesine katkıda bulunmak ve ortak bir barış formülü bulunması adına yeni fikirlerin gelişmesini sağlamak. Türkiye’nin İslam Dünyası’na yönelik politikalarını tüm yönleriyle tahlil etmek. Yerinde yapılacak gözlem ve araştırmalarla çatışma bölgesi saha uzmanı yetiştirilmesine katkıda bulunmak.

Kimler Başvurabilir?
 • Sosyal Bilimler alanında okuyan lisans ya da yüksek lisans erkek öğrencisi olmak
 • Araştırma yapmayı sevmek ve programa devam etmeye müsait olmak
 • Eğitim programı, çalıştay, ziyaret ve brifinglere katılıma müsait olmak
Programın Kapsamı ve Hedefi

Katılımcılardan, bölge ve dünya sorunları üzerinde fikir sahibi olabilmeleri ve çözüm üretebilmeleri hedeflenmektedir. Programa toplam 30 katılımcı alınacaktır.

21 hafta sonunda başarılı olan öğrenciler ikinci kademeye katılma hakkı kazanacaktır. Okuma listesi yanında, çatışma bölgeleriyle ilgili harita, yayınlanmış raporlar, belgeseller ve medya-sosyal medya yayınları program boyunca kullanılacaktır. Ders araç gereçleri vakıf tarafından karşılanacaktır.

 

Program İçeriği

1. KADEME DERSLERİ

A- TEMEL DERSLER (9 HAFTA – Ekim-Aralık)

1. İlk Dönem İslam Tarihi
2. Emeviler, Abbasiler, Endülüs Dönemi
3. Selçuklu Devletleri
4. Osmanlı Devleti (1876-1918)
5. Sömürgecilik Tarihi
6. Günümüz İslam Dünyası (jeopolitik ve demografik analizi)
7. Günümüz İslam Dünyası Temel Hareketleri
8. İslam Dünyası’ndaki Uluslararası Teşkilatlar
9. İslam Dünyasındaki Kriz Bölgeleri ve Nedenleri

B- ÇATIŞMA BÖLGELERİ (12 HAFTA – Mart-Mayıs)

1-Suriye
2-Irak
3-Filistin
4-Yemen
Bölge Sunumları-1
5-Keşmir
6-Moro
7-Darfur
8-Arakan
Bölge Sunumları-2
9-Orta Afrika Cumhuriyeti
10-Balkanlar

Not: Program Yeri: İZU Altunizade Yerleşkesi

Program Günü ve Saati : Salı / 19:00 – 22:00

İrtibat

egitimtugva@gmail.com

Program Koordinatörü

Safa BOLAT

Program Takvimi
 • Program İlanı: 28 Eylül 2018
 • Başvuru Tarihi: 28 Eylül - 12 Ekim 2018
 • Mülakat Tarihi: 13 Ekim -20 Ekim 2018
 • Mülakat Sonuçları: 21 Ekim 2018
 • Program Başlangıcı: 23 Ekim 2018
 • 1. Dönem Sonu: 25 Aralık 2018
 • 2. Dönem Başlangıcı: 26 Şubat 2019
 • Program Bitişi: 14 Mayıs 2019
Program Süresi

Program iki kademe şeklinde uygulanacak ve iki yıl sürecektir. Programın her kademesi 9+12=21 haftadır.

Başvuru
 • Öğrenciler programa başvurabilmek için başvuru formunu eksiksiz doldurmaları gerekir.
 • Yapılan değerlendirmenin ardından seçilen öğrenciler, sözlü mülakata tâbi tutulacaklardır.
 • Başvuru Tarihi: 28 Eylül- 12 Ekim 2018