Journey to the Truth

Journey to the Truth

12 Ocak 2019
Cumartesi

İnancımı nasıl ifade edebilirim, Neden İslam, gibi soruların cevaplarını, İslam’la müşerref olan Amerikalı yazar Najla Tammy Kepler ile İngilizce konuşarak sistematik bir şekilde çalışmayı hedefleyen; bu konuda yetenekli ve gönüllü bireyler yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.

Nedir

İslam’la müşerref olan yazar Najla Tammy Kepler ile kendisinin hidayet yolculuğuna şahitlik ederek katılımcıların İngilizce konuşma becerisini daha ileri seviyeye taşımalarını, inançlarını doğru bir şekilde ifade etmelerini ve İslam üzerine tefekkür etmelerini sağlarken, dezenformasyon çağında bunu küresel ölçekte de aktarmalarını amaçlayan bir programdır.

Din dersi formatında değil, İngilizce dersi formatında işlenmektedir.

Üç kur olarak yürütülmektedir. İlk kurda Truth in the Journey (TJ) dersleri, ikinci kurda Reflections on the Journey (RJ) dersleri ve son kurda da Journey Executor (JE) uygulamaları olarak yapılmaktadır.

Kimler Katılabilir?
  • Program hanımlara yöneliktir.
  • Üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenmiştir. Üniversite öğrencisi olmayan hanımlar için bir sınıf açılacaktır.
  • Sosyal iletişim becerilerinde yetkin olmak tercih sebebidir.
Program Kapsamı ve Hedefi

Journey to the Truth programı, ana dili İngilizce olmayan öğrencilerin, İngilizce konuşma becerilerini arttırmayı ve etkili konuşma teknikleri ile İslam’ı anlatabilmeleri hedeflenmektedir.

Ayrıca, kendi inancını İngilizce ifade edebilme becerisini geliştirmek, kişinin inancı üzerine muhasebe ve tefekkürde bulunmasını teşvik ederek İslam esasları hakkında farkındalık sahibi olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

İlk iki kurda bu aşamaları sağlayan öğrencilerin, ilerleyen dönemde İslam karşıtı materyallerin yoğun olarak kullanıldığı çağımızda, geçerli iletişim araçlarını kullanarak Dünyaya İslam’ı doğru bir şekilde anlatacak, ümmetin gençleriyle kardeşlik bağlarını güçlendirecek çalışmalarda bulunması planlanmaktadır.

Program İçeriği

Her dönem bir kur olmak üzere, program toplam üç dönem sürmektedir. Eğitim müfredatı dönemde 10 hafta, haftada iki gün ders işlenecek şekilde düzenlenmiştir.

Bir üst kura geçmek ve program sonunda katılım belgesi alabilmek için, derslerde %70 devamlılık şartı aranmaktadır.

Birinci Kur: Truth in the Journey (TJ) İçeriği

1. Language Skills and Goals
2. Identity and Expectations
3. Identity, Tawheed, Revelation, The Creator, Lip Service, Faith, Christianity and the Bible
4. Critical Analysis of Religion, Faith vs. Blind Following, Salvation, Conduct Becoming a Believer
5. Harmony, Purpose, Destiny, The Right Path
6. Needs, Belonging
7. How to tell others about Islam
8. Pride, Art and Symbols in Culture, Tawheed, the Significance of Hadith
9. Fear, Rejection, Identity of the Creator, Trust, Women's Rights, Islam: a complete system of life
10. Hijab, Declaration of Faith, Articles of Faith, Pillars of Islam, Opposition, Marriage
11. Ramadan, Fasting, Culture vs. Reality, Unity, Identity
12. Why I am a Muslim
13. Islam

İkinci Kur: Reflections on the Journey (RJ) İçeriği

1. Awareness
2. Choices
3. Education
4. Endeavors
5. Entertainment
6. Prayers
7. Remembrance
8. Righteousness

Üçüncü Kur: Journey Executors (JE) İçeriği

1. Projelerin Uygulanması
2. Saha Çalışması
3. İngilizce Film Analizleri
4. Sosyal Medya Çalışması
5. İngilizce Çalışma Gruplarında Mentörlük

Program Koordinatörü

Program Koordinatörü

Merve Eryılmaz

Program Takvimi

Programın İlanı: 12 Ocak 2019
Başvuru Tarihleri: 12 Ocak - 12 Şubat 2019
Yazılı Sınav ve Mülakat: 16 - 17 Şubat 2019
Sonuçların İlanı: 21 Şubat 2019
Program Başlangıcı: 25 Şubat 2019
Dönem Sonu: 4 Mayıs 2019
Tören: 19 Mayıs 2019 - Pazar
Kamp Tarihi: 23 - 25 Ağustos 2019

TJ - A Sınıfı Gün/Saat:

Pazartesi: 17.15 - 18.45
Cuma: 14.30 - 16.00

TJ - B Sınıfı Gün/Saat:

Çarşamba 17.15 - 18.45
Cuma 17.15 - 18.45

TJ - C Sınıfı Gün/Saat:

Pazartesi: 14.30 - 16.00
Çarşamba: 14.30 - 16.00

RJ - A Sınıfı Ders Gün/Saat:

Perşembe: 16.30 - 19.45

RJ - B Sınıfı Ders Gün/Saat:

Cumartesi: 10.00 - 13.15

JE - A Sınıfı Ders Gün/Saat:

Salı: 17.15 - 18.45

JE - B Sınıfı Ders Gün/Saat:

Cumartesi: 14.30 - 16.00

Programın Çıktıları
  • İslami terminolojiyi öğretir; İngilizce tebliğ yapabilme kabiliyeti kazandırır.
  • İngilizce konuşabilme becerisi kazandırır.
  • İslami kavramların İngilizce terminolojisine hâkim olmayı sağlar.
  • İnançları hakkında farkındalık sahibi olmalarını sağlar.
  • Dünya ile iletişime geçme imkanı sağlayarak İslam karşıtı söylemleri çürütecek çalışmaları destekler.
  • Öğrendiklerini aktararak sosyal sorumluluk sahibi olmayı teşvik eder, ilmin paylaşılması imkanı sunar.
Nerede

TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği, Doğancılar- Üsküdar