Gelenekten Geleceğe Yön Veren Kadınlar

Gelenekten Geleceğe Yön Veren Kadınlar

23 Kasım 2018
Cuma

Kadının aile ve toplum içindeki görevini izah, doğru bilinen yanlışları düzeltmek ve dünyalarına yön verebilmek adına yapılan derslere tüm hanım kardeşlerimizi bekliyoruz.

Programın Amacı

Kadınların hayata bakış açılarının genişletilerek düşünce dünyalarının somut bilgilerle yoğurulmasını, çeşitli alanlarda gereken bilgiye sahip olup, o bilgileri günlük hayatlarına uygulayabilmelerini sağlamak.

Zaman içerisinde kadınların, bulunduğu ortamlarının değişimini;yönelimlerinin farklılaşmasını ve bu durumlara sebep olan etkenleri ve ideolojileri detaylıca incelemek.

Sosyolojik değişimi tarihsel süreç içerisinde incelemek. Bu değişimin; kadının aile ve toplum içindeki görevine etkileri hususunda farkındalık oluşturmak , bu konularda doğru bilinen yanlışlara ışık tutabilmek ve kadınların ihtiyaç duyduğu alanların uzman kişiler tarafından açıklanmasıyla kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamak.

Dünyayı tanıyan ve dünyasına yön verebilen etkin kadın profili oluşturmayı amaçlar.

Programın Kapsamı ve Hedefi
  • Donanımlı ve farkındalığı yüksek anne profili oluşturmak
  • Kadının toplumda, tarihte ve ailede yaşadığı olayların iç yüzünü daha rahat görmesini, her yönüyle anlayabilmesini ve olayların etkilerini fark etmesini sağlamak
  • Kadınların kendilerine olan özgüvenini arttırmak ve çocuk yetiştirme sürecinde doğru adımları atabilmelerine yardımcı olmak
  • Hayata katılımlarına destek olmak
Program İçeriği

Toplumda Kadın:

Kadının, Toplumların Tarihsel Dönüşümlerindeki Rolü

3.11.2018 : Farklı coğrafyalarda sosyolojik profil ve hanım profili incelenmesi, kavramlar ve izm’ler
10.11.2018: İslami pencereden topluma ve kadına bakış ile feminist bakış karşılaştırması

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Nursem Keskin AKSAY

17.11.2018: 2-Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Dönüşümü ve Kadın(toplumsal dinamiklerin irdelenmesi ve karşılaştırılması)
17.11.2018: 3-Toplumun Temel Dinamiği Kadın ve Aile (dünyadaki sosyolojik değişimle beraber değişen kadın ve aile yapısı üzerine ve değişimin etkileri ve bu değişimle kaybedilen değerler)

Konuşmacı: Dr. Kadir Canatan

24.11.2018: 4-Değişen Türk Toplumunda Aile ve Kadının Rolü

Konuşmacı: Araştırmacı Yazar Nigar Tuğsuz

Tarihte Kadın:

01.12.2018: 1-Medeniyet İnşası ve Kadın
Konuşmacı: Yazar Yusuf Kaplan

08.12.2018: 2- Osmanlı Toplumundaki Aile ve Kadın Yapısı( Osmanlıdaki din devlet ve toplum yapısı aile ve kadının incelenmesi amaçlanmaktadır.)

Konuşmacı: Dr. Emine Hoşoğlu Doğan

15.12.2018: 3- Osmanlı Toplumunda Kadın Çalışmaları
15.12.2018: 4- Tarihte İz bırakan, Topluma Yön Veren Kadınlar

Konuşmacı: Öğr. Gör. Lale Uçan

22.12.2018: 5- Osmanlıda Harem Sisteminin İncelenmesi / Yanlış Bilinenler

Konuşmacı: Yazar Nurdan Şafak

Ailede Kadın:

29.12.2018: 1- Aile’de Kadın Sağlığı
Konuşmacı: Op. Dr. Şule Selman

05.01.2019: 2- Aile içi etkin iletişim yöntemleri

12.01.2019: 3- Yetişkinler ve Çocuklar için İrade’nin Önemi ve İrade Eğitimi

Konuşmacı: Yazar Tuğba Akbey İnan

19.01.2019: 4- Çocuğunu gözlemleyebilen, dinleyen ve yönlendirebilen Anne

Konuşmacı: Zeynep Eryiğit Menderes

09.02.2019: 5- Aile içi yapıya etki eden araçları tanıma ve yönetme (modern oyunlar,programlar, dizi/film)

16.02.2019: 6- Çocuklarımızda Mahremiyet Eğitim

23.02.2019: 7- Çocuk Eğitiminde Nebevi Metod

Konuşmacı: Nurdan İhtibar Okumuş

02.03.2019: 8- Çocuğun Dünyasında Oyun- Çocuklarla Evde Oyun ve Önemi

Zarafet Dersleri

09.03.2019: 1-Osmanlı’da Zarafet
16.03.2019: 2-Tarzın Zarafet Olsun! (Dışarıda nasıl bir izlenim bırakıyoruz?
23.03.2019: 3-Sofralarda Zarafet Esintisi
30.03.2019: 4-Ailede Zarafet

Konuşmacı: Kevser Karasaç

Program Takvimi

Program Başlangıcı: 3 KASIM 2018 - Cumartesi

Program Bitişi : 30 MART 2018 - Cumartesi

Saat : 11.00-14.00 arası

Not: Yukarıdaki konu başlıkları haftalık olarak sırasıyla işlenecektir.

Program Nerede Yapılacak

Türkiye Gençlik Vakfı Genel Merkez