1 Kavram 1 Sahabi

1 Kavram 1 Sahabi

16 Şubat 2018
Cuma

1 Kavram 1Sahabi dersleri ile hanımlara örnek teşkil etmesi hasebiyle, hanım sahabilerimizin hayatlarını daha ayrıntılı öğrenip, onları daha iyi tanımaları hedeflenmektedir. Böylelikle hem karşılaştıkları zorluklarla nasıl mücadele etmeleri gerektiği, hem de İslami şuurda bir hanımın nasıl yaşaması gerektiği sorularının cevaplarını, nadide şahsiyetlerin hayatlarında bulacaklar.

Dersler ile, Mümin bir hanımefendinin yaşam tarzını somutlaştırarak genç hanımlarımıza sunarken, aynı zamanda Sahabe kuşağına dair bilinmesi gereken konular pekiştirilmektedir.

Programın Kapsamı ve Hedefi

Peygamber Efendimiz (sav)’in hayatını yakından müşahede eden sahabiler, iman edip bu dini Efendimiz’den öğrendiği gibi uygulamaya başlamışlardır.

Dinin, Hz. Peygamber (s.a.v)’in rehberliğinde, ama artık O’nun fiziki varlığı olmaksızın yaşanmaya başladığı ilk dönem, ‘Sahabe’ dönemidir. Bu dönemin, dini Peygamber’den telakki eden ilk neslin, yani ilk İslam toplumunun kendi ayakları üstünde durma tecrübesini yansıtması dolayısıyla ayrı bir önemi vardır. İslam’ın “beşer tecrübesi” bağlamında ilk referansını Sahabe kuşağı oluşturmaktadır.

Bu bağlamda ‘1Kavram 1Sahabi’ dersleri ile; Mümin hanımların, yine hanım sahabileri tanıması, öne çıktıkları hususları bilip kudve edinmeleri amaçlanmıştır.

Kimler Katılabilir?

Program hanımlara yöneliktir.

Program İçeriği

Modern Çağda Abdullah Olmak 09.01.2018 /17.00 Tügva Genel Merkez ( Ayvansaray)

Esma bint EbuBekir - Mücadele 22.02.2018 /17.00 Tügva İstanbul Üsküdar İl Binası

Esma bint Yezid- Vakar 22.03.2018 /17.00 Tügva İstanbul Üsküdar İl Binası

Aişe bint EbuBekir - İlim 19.04.2018 /17.00 Tügva İstanbul Üsküdar İl Binası

Hafsa bint Ömer - Dirayet 10.05.2018 /17.00 Tügva İstanbul Üsküdar İl Binası